Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

xembaigiai img - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 10 trang 172

Bài 1: Số?

2 = 1 +….                      8 = 7 +……                           9 = 5 +…..

3 = 2 +….                      8 =…. + 2                             9 = /// + 3

5 = 4 +…                       8 =…. + 4                            10 =…. + 4

7 =… + 2                       6 = 4 +….                            10 = 8 +….

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 10 trang 172 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 163

Bài 2:

giai toan lop 1 bai on tap cac so den 10 trang 172 1 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 – 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.