Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

xembaigiai img - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 1 (trang 191 SGK Vật Lý 10): Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị của nó.

Lời giải:

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là trong biến dạng vật rắn lấy lại được kích thước ban đầu.

Công thức xác định ứng suất:

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 2 (trang 191 SGK Vật Lý 10): Phát biểu và viết công thức của định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn.

Lời giải:

– Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ thuận với ứng suất ứng tác dụng vào vật đó.

– Công thức:

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran 1 - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 3 (trang 191 SGK Vật Lý 10): Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn.

Lời giải:

Độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật:

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran 2 - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

k: Hệ số đàn hồi, còn gọi là độ cứng của vật rắn. Đơn vị k: N/m

E: Suất đàn hồi. Đơn vị E là Pa

S: Diện tích tiết diện của vật rắn đồng chất, hình trụ.

lo: Chiều dài ban đầu của vật.

Bài 4 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?

A. Độ lớn của lực tác dụng.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 10 Bài 27 : Cơ năng

B. Độ dài ban đầu của thanh.

C. Tiết diện ngang của thanh.

D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 5 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

A. Tiết diện ngang của thanh

B. Ứng suất tác dụng vào thanh

C. Độ dài ban đầu của thanh

D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 6 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?

A. Chất liệu của vật rắn

B. Tiết diện của vật rắn

C. Độ dài ban đầu của vật rắn

D. Cả ba yếu tố trên.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 7 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Một sợi dây thép đường kính 1,5 mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa.

Lời giải:

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran 3 - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 8 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 10 Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Lời giải:

 K = 100 N/m

 Δl = 1 cm

 g = 10 m/s2

 P =?

 m =?

Khi thanh rắn cân bằng ở trạng thái biến dạng, ta có:

Fđh = P = mg ⇔ K|Δl| = mg

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran 4 - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Vậy vật nặng phải có khối lượng là 0,1 kg.

Bài 9 (trang 192 SGK Vật Lý 10): Một thanh thép tròn đường kính 20 mm có suất đàn hồi E = 2.1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.105 N để thanh này biến dạng đàn hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

Lời giải:

 d = 20 mm

 E = 2.1011 Pa

 Fnén = 1,57.105 N

giai ly lop 10 bai 35 bien dang co cua vat ran 5 - Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn